Gødningens brug igennem tiden

Gødningens brug igennem tiden

I Danmark er brugen af gødning reguleret af gødningsloven. Denne lov fastsætter reglerne for produktion, transport, opbevaring og anvendelse af gødning. Danske landmænd skal følge disse regler for at beskytte miljøet og menneskers sundhed. Loven kræver også, at alle gødninger skal mærkes med deres næringsstofindhold. Dette giver landmændene mulighed for at vælge den rigtige gødning til deres afgrøder ud fra planternes behov. Desuden forbyder loven brugen af visse farlige kemikalier i gødning. Derfor kan danske landmænd være sikre på, at de anvender sikre og effektive produkter, der ikke skader miljøet.

Hvor lang tid har man brugt gødning i Danmark?

Gødning har været anvendt i Danmark siden begyndelsen af 1800-tallet. Det blev først brugt i stor skala for at forbedre udbyttet i landbruget, men bruges nu også i stor stil i gartneri og skovbrug. Danmark er en af verdens førende producenter og eksportører af gødningsstoffer, og danske virksomheder er på forkant med udviklingen af nye og innovative produkter.

Anvendelsen af gødning i Danmark er stærkt reguleret, og alle produkter skal godkendes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, før de kan sælges. Dette sikrer, at der kun anvendes produkter, der er sikre for menneskers sundhed og miljøet.

Danmark har en lang tradition for at bruge organisk gødning, f.eks. Gødning, til at forbedre jordens frugtbarhed.

Hvordan benytter landmændene sig af gødning?

Gødning bruges til at supplere de næringsstoffer, som planterne har brug for for at vokse. De kan tilføres jorden før plantning eller i løbet af vækstsæsonen. Landmændene bruger ofte en kombination af forskellige gødningsstoffer for at sikre, at deres afgrøder får alle de næringsstoffer, de har brug for.

Økologiske landmænd kan anvende husdyrgødning som en kilde til næringsstoffer til deres afgrøder. Det sker typisk ved at inkorporere gødning i jorden inden plantning. Landmænd anvender også ofte uorganiske gødningsstoffer, f.eks. syntetiske kvælstofgødningsstoffer. Disse produkter udbringes typisk i flydende form på jorden ved hjælp af specialudstyr.

© 2021 Alle rettigheder forbeholdes.